Bài viết này giải thích cách di chuyển License giữa các thiết bị Synology thông qua quá trình xóa và thêm hoặc bằng cách di chuyển Licenses trên Synology.

Thiết bị muốn xóa License sẽ được gọi là thiết bị gốc. Thiết bị thêm license sẽ được gọi là thiết bị đích.

Trường hợp 1: Nếu bạn vẫn có thể truy cập thiết bị gốc
Delete và Add License

Cách đơn giản nhất để di chuyển License là xóa chúng khỏi thiết bị gốc và thêm chúng vào thiết bị đích.

  1. Đảm bảo rằng các thiết bị Synology của bạn có thể truy cập Internet.
  2. Trên thiết bị gốc, mở giao diện License.
  3. Chọn License > Delete.
  4. Trên thiết bị đích, tại giao diện License > Add.
  5. Nhập License mới > Add.
  6. Nếu bạn đang thêm License từ CMS, hãy chọn một thiết bị > Next.
  7. Nhập License. Chọn vào + hoặc - để thêm hoặc xóa license > Add.
  8. Trong trường hợp bạn cần di chuyển license trong tương lai nhưng không thể truy cập thiết bị mục tiêu hiện tại nữa, hãy đăng nhập vào Account Synology trong Control Panel

Trường hợp 2: Nếu bạn không thể truy cập thiết bị gốc

Nhưng đã đăng ký thiết bị đó theo Account Synology của bạn.

Quá trình thay đổi License như sau:


Đăng nhập bằng Account admin trên thiết bị, Synology sẽ cho phép bạn di chuyển License ngay cả khi thiết bị gặp sự cố.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn Add License Winzard trên thiết bị đích. Surveillance Station sẽ nhận ra rằng License đã được kích hoạt và yêu cầu bạn xác thực Account Synology của thiết bị gốc để chứng minh danh tính của bạn. Sau đó, bạn có thể xác nhận và hoàn tất quá trình di chuyển License.

Trường hợp 3: Nếu bạn không thể truy cập thiết bị gốc và không đăng nhập Account Synology


Hãy liên hệ qua thông tin bên dưới với MNS để được hỗ trợ ngày lập tức nhé.


090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn