Trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ xảy ra các trường hợp cần xử lý lỗi hoặc theo yêu cầu riêng của hệ thống mà chúng ta cần di chuyển, thay đổi, sửa chữa một volume nhất định. Đặc biệt là volume 1 trên thiết bị ban đầu luôn là nơi lưu trữ mặc định của các ứng dụng (Package) của Synology.


Lưu ý: tất cả dữ liệu trên thiết bị nên được backup trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng.

Các bước di chuyển gói cài đặt sang một Volume khác

  1. Stop ứng dụng của bạn thông qua giao diện người dùng của Package Center trên Synology
  2. Đăng nhập vào Synology bằng SSH
  3. Sử dụng lệnh “ls” so với / VolumeX / @ appstore để tìm tên folder chứa cài đặt của Package
  4. Sử dụng lệnh “mv” để di chuyển dữ liệu giữa volume cũ và mới, trước tiên bạn có thể cần tạo thư mục @appstore.
  5. Remove liên kết với biểu tượng khỏi volume hiện tại và tạo liên kết biểu tượng mới cho volume mới.
  6. StopStart gói của bạn trong Package Center Synology


Dưới đây là ví dụ về các lệnh đã sử dụng để di chuyển Package Plex:

sudo mkdir / volume2 / @ appstore
sudo mv "/ volume1 / @ appstore / Plex Media Server" "/ volume2 / @ appstore"
sudo rm "/ var / pack / Plex Media Server / target"
sudo ln -s "/ volume2 / @ appstore / Plex Media Server" "/ var / package / Plex Media Server / target"
synology di chuyển gói sang khối lượng mới veducate.co .uk

synology-migrate-package-to-new-volume-veducate.co_.uk_

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)