Bài viết hướng dẫn sử dụng tính năng WebDAV để kết nối với Synology từ xa trên nhiều hệ điều hành khác nhau.


Bật WebDAV trên NAS Synology của bạn

 1. Đăng nhập vào DSM bằng tài khoản admin
 2. Mở Package Center cài đặt WebDAV Server.
 3. Start WebDAV Server và Bật tính năng HTTP và HTTPS trên đó. (Bạn có thể tùy chỉnh số cổng theo nhu cầu của mình.) Nên sử dụng HTTPS an toàn.
 4. Save cài đặt
 5. WebDAV đã được bật trên NAS Synology, làm theo các hướng dẫn tiếp theo tương ứng với các hệ điệu hành.

Truy cập từ Windows 7/8/10

RaiDrive và Cyberduck dễ dàng sử dụng cho Windows. Hai ứng dụng này cho phép bạn truy cập các folder NAS giống như chúng nằm trên máy tính của bạn. Bên cạnh đó, chúng miễn phí cho mục đích sử dụng phi thương mại.


Sử dụng RaiDrive


        1. Tải xuống, cài đặt và khởi chạy RaiDrive.

        2. Chọn Add tiếp theo chọn NAS > Synology.

       
     3. Nhập thông tin sau:

 • Storage: Chọn Synology.
 • Driver: Chọn ký tự ổ đĩa bạn mong muốn từ menu thả xuống.
 • Address: Nhập địa chỉ IP hoặc tên domain của NAS Synology
 • Port: Nhập 5006 hoặc cổng mà bạn đã chỉ định cho WebDAV trên NAS Synology
 • Account: Nhập tài khoản và mật khẩu DSM của bạn.
 • OK.

    Bây giờ, bạn sẽ thấy các folder được chia sẻ trên NAS Synology của mình xuất hiện trong Windows File Explorer


Sử dụng Cyberduck


        1. Tải, cài đặt và mở Cyberduck.

        2. Chọn WebDAV (HTTPS) như hình. Nhập thông tin sau:

 • Server: Nhập địa chỉ IP hoặc domain NAS Synology
 • Port: Nhập 5006 hoặc cổng mà bạn đã chỉ định cho WebDAV trên NAS Synology
 • Username & Password: Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản DSM của bạn.


        3. Chọn Connect

Bây giờ bạn sẽ thấy các folder được chia sẻ trên NAS Synology của bạn xuất hiện trong Cyberduck.

Truy cập từ Mac

Đối với người dùng Mac, nên sử dụng Finder hoặc Cyberduck để kết nối với NAS Synology qua WebDAV.

Sử dụng Finder


        1. Chọn Go> Connect to Server

        
        2. Nhập địa chỉ IP NAS Synology của bạn hoặc domian "https: //" và phía sau là ":5006" (hoặc bất kỳ số cổng nào bạn đã chỉ định khi bật dịch vụ WebDAV).

       
         3. Chọn vào Connect.

        4. Name và Password DSM của bạn tương ứng vào các trường Tên và Mật khẩu. Chọn Connect.


Bây giờ bạn sẽ thấy các folder được chia sẻ trên NAS Synology xuất hiện trong Finder.


Sử dụng Cyberduck


        1. Tải, cài đặt và mở Cyberduck.

        2. Chọn WebDAV (HTTPS) như hình. Nhập thông tin sau:

 • Server: Nhập địa chỉ IP hoặc domain NAS Synology
 • Port: Nhập 5006 hoặc cổng mà bạn đã chỉ định cho WebDAV trên NAS Synology
 • Username & Password: Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản DSM của bạn.

         
        3. Chọn Connect

Bây giờ bạn sẽ thấy các folder được chia sẻ trên NAS Synology của bạn xuất hiện trong Cyberduck.

Truy cập từ Ubuntu

        1. Mở File Browser (hoặc File)

        2. Chọn Connect với Server

        3. Nhập Địa chỉ Server > Connect Nếu giao thức HTTP không thể được nhận dạng, vui lòng thay đổi sang giao thức DAV.

        
        4. Nhập thông tin Username & Password > Connect.

 
5. Các Folder được chia sẻ trên NAS Synology


Những điều cần biết trước khi sử dụngMap Network Drive trên Windows

Để sử dụng Map Network Drive của Windows, trước tiên bạn cần có SSL hợp lệ để truy cập NAS Synology qua kết nối HTTPS.

Đăng nhập vào DSM bằng tài khoản thuộc nhóm quản trị viên.

 • Mở Server WebDAV và đảm bảo bật HTTPS
 • Đi tới Control Pannel > Sercurity > Certificate để AddExport Certificate
 • Import Certificate vào máy tính.
Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 | 097 208 5908 (Mr Thạch).