High-Availability là một trong những tính năng tuyệt với của Synology với việc quản lý, lưu trữ dữ liệu được nâng cấp lên mức độ an toàn gần như cao nhất. Người dùng có thể an tâm về dữ liệu của mình và hiệu năng hoạt động của hệ thống. Trong High-Availability  sẽ có 2 thiết bị Nas được cài đặt giống nhau hoàn toàn. Được phân biệt là Active Server và Passive Server.


Nếu bạn đang sử dụng chế độ High-Availability cluster của Synolog và gặp phỉa thông báo lỗi HDD failure, Volume crash, degraded.. liên quan tới HDD của 1 trong 2 thiết bị trong HA. Chúng ta phải tiến hành thay thế và Repair ngay lập tức.

Trường hợp không sử dụng Hot Swap

Tiến hành Repair trên Active Server

 1. Mở Storage Manager > HDD/SSD nhận dạng HDD bị lỗi
 2. Thay thế HDD bị lỗi trên Active Server.
 3. Mở Storage Manager > Storage Pool chọn storage đang báo lỗi
 4. Chọn  Action > Repair
 5. Làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo và hoàn thành

Tiến hành Repair trên Passive Server

 1. Mở Synology High Availability > Storage > HDD/SSD nhận dạng HDD bị lỗi trên Passive server.
 2. Thay thế HDD bị lỗi trên Passive Server
 3. Mở Synology High Availability > Storage > Volume .
 4. Chọn Volume lỗi > Repair


 Chú ý:

 • Hãy Repair trên thiết bị đang hoạt động nếu cả Active ServerPassive Server đều thông báo lỗi
 • Đảm bảo bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên Active Server cũng được thực hiện trên Passive Server

Trường hợp có sử dụng Hot Swap.

Nếu bạn sử dụng Hot Swap trên Active Server thì Passive Server cũng phải có Hot Swap nhé.

Nếu HDD bị hư trên Active Server

 • Nếu HDD bị hư nằm trên Active Server, DSM sẽ ngay lập tức dùng HDD Hot Swap để Repair hệ thống.
 • Passive Server cũng sẽ tự động sử dụng Hot Swap chi vị trí tương ứng để phù hợp với cấu hình HDD trên 2 thiết bị.

Nếu HDD bị hư trên Passive Server

Nếu HDD bị hư nằm trên Passive Server, DSM sẽ không tự động thực hiện dùng HDD Hot Swap vì điều đó có thể gây ra sự không tương đồng các HDD giữa hai thiết bị. Chúng ta cần thay thế HDD bị lỗi theo cách thủ công và Repair Volume bị degraded.

 1. Thay thế HDD bị lỗi trên Passive Server
 2. Mở Synology High Availability > Storage 
 3. Chọn Storage bị lỗi > Repair

Nếu HDD bị hư cùng vị trí trên cả Active Server và Passive Server

 • DSM sẽ tự động thực hiện Repair Volume bằng Hot Swap trên Active Server. 
 • Khi đã giải quyết xong sự cố trên Active Server, DSM sẽ thực hiện tương tự trên Passive Server để khớp cấu hình HDD của 2 thiết bị Active-Passive 

Nếu HDD bị hư trên khác vị trí trên cả Active-Passive Server

 • DSM sẽ chỉ thực hiện Repair Volume trên Active Server. Vì HDD bị lỗi trên Passive Server nằm ở vị trí khác, DSM sẽ không thể sử dụng HDD Hot Swap trên Passive Server. Sẽ làm cho cấu hình HDD trên cả hai thiết bị không còn giống nhau. 
 • Chúng ta cần sửa chữa thủ công trên Passive Server lúc này
 1. Thay thế HDD bị lỗi trên Passive Server
 2. Mở Synology High Availability > Storage 
 3. Chọn Storage thông báo lỗi > Repair.

Trong quá trình sử dụng và cài đặt, nếu gặp bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với MNS để được giải đáp thắc mắc ngay nhé.


090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn