Khi sử dụng Snapshots dung lượng do nó tạo ra không cố định mà phụ thuộc vào dữ liệu của các Shared Folders và LUNs thay đổi như nào. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của Snapshots, sau đó sẽ là hướng dẫn giải phòng dung lượng Volume do Snapshots tạo ra.

Nguyên lý hoạt động của Snapshots

Snapshots ghi lại một bản lưu nhanh dữ liệu của các Share Folders hoặc LUNs tại một thời điểm cụ thể bằng cách sử dụng các Blocks Data để lưu trữ. Các Block data không thay đổi sẽ được giữ nguyên thay vì toàn bộ dữ liệu để tối ưu dung lượng sử dụng của các bản Snapshots. 

Vì vậy, khi một dữ liệu bị thay đổi hoặc bị xóa, các bản snapshots của nó sẽ cần thêm dung lượng vì các Block Data gốc vẫn được giữ nguyên như một phần của một hoặc nhiều bản snapshots và các thay đổi sẽ được lưu trữ trên các Block data mới. 


Khi bạn xóa một dữ liệu, các snapshots của nó vẫn sử dụng các block data. Khi các bản snapshots không bị xóa, các Block data này vẫn chiếm dụng dung lượng của Nas. Do đó, các bản snapshots càng lâu nó sẽ chiếm nhiều dung lượng hơn. 

Hình minh họa sau đây cho thấy rõ hơn nguyên tắc nói trên:

Như hình ảnh minh họa ở trên, chúng ta có một data có dung lượng 48 KB được chia thành ba khối dữ liệu, ví dụ mỗi khối có 16 KB. Khi bạn sử dụng snapshots cho data này, các Block này được giữ nguyên. Sau đó, khi bạn sửa hoặc thay đổi data này thì việc sửa data nằm trên block C,  block C' mới sẽ được lưu những thay đổi như khối C ban đầu đã được giữ nguyên bởi 1 bản snapshot khác.


Sau đó, khi bạn xóa bản snapshot này đi mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với data trên. Chúng ta sẽ giải phóng 16 KB dung lượng đã bị block C sử dụng trước đó, trong khi toàn bộ dữ liệu vẫn giữ nguyên 48 KB. Trong tương lai, khi có nhiều thay đổi hơn đối với data này, nhiều khối dữ liệu sẽ được giữ nguyên bằng snapshots và việc chỉ xóa data sẽ không xóa các block dữ liệu vì nó là một phần của các bản Snapshot.

Giải phóng dung lượng volume bằng cách xóa các bản snapshots

Kiểm tra dung lượng của các bản snapshots

1. Mở Snapshot Replication > Snapshots.

2. Chọn shared folder hoặc LUN > Snapshot > Calculate Size

3. Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra các bản snapshot này. Bạn có thể xem số lượng Snapshot được tạo ra trong khung thời gian đã chọn như hình bên dưới.

4. Chọn Calculate Now 

5. Sau khi tính toán xong, chúng ta có thể kiểm tra dung lượng ước tính bằng cách chọn mũi tên hiển thông tin bên phải của mỗi bản snapshots(như hình dưới). Ước tính cho biết dung lượng của các block data được lưu giữ bởi các bản snapshots trong khoảng thời gian bạn lựa chọn.

Xóa các bản snapshots

1. Chọn shared folder hoặc  LUNs > Snapshot List


2. Chọn một hoặc nhiều bản snapshots > Delete

3. Bằng cách xóa tất cả các bản snapshots được tạo ra trong khoảng thời gian chúng ta chỉ định để giải phóng dung lượng.


Chú ý: Nếu chúng ta không muốn xóa tất cả các bản snapshots, chúng ta nên xóa các bản snapshot cũ hơn vì chúng có thể sử dụng các block data đã bị xóa để giải phóng thêm dung lượng. 


Hãy liên hệ qua thông tin bên dưới với MNS để được hỗ trợ ngày lập tức nhé.


090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn