Lỗi này có nghĩa là các ứng dụng hoặc hệ thống khác đang sử dụng VSS Snapshot (Volume Shadow Copy Service), điều này khiến Active Backup for Business Agent không thể sử dụng tính năng snapshot.

Sau đây là các phương án hướng dẫn sửa lỗi

Phương án 1:

Kiểm tra các phần mềm backup khác được cài đặt trên máy tính. Hãy xóa phần mêm đó trước khi tiếp tục sử dụng Active Backup for Business Agent.

Phương án 2:

  1. Trên máy tính mở Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Services.
  2. Tại giao diện vừa được mở tìm đến Volume Shadow Copy chọn chuột phải > Restart

  3. Quy trình backup sẽ được khởi động lại sau đó.

Phương án 3:

Đăng nhập vào tài khoản có quyền quản trị viên, mở cmd và chạy lệnh vssadmin list writers để kiểm tra trạng thái của lệnh VSS writers.

  1. Khởi động lại các dịch vụ nếu trạng thái của nó là failed
  2. Chạy lại lệnh vssadmin list writers để kiểm tra trạng thái của nó.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi bạn khởi động lại dịch vụ, hãy dừng VSS writers.

Phương án 4:

Khởi dộng lại PC và chạy bản sao lưu ban đầu.


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)