Chúng ta có thể Backup email từ Google Workspace (Gmail) hoặc Outlook bằng Synology MailPlus thông qua kết nối POP3. Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập POP3.


Kiểm tra tính năng POP3 đã được bật chưa

MailPlus quản lý việc sử dụng POP3. Nếu quản trị viên tắt chức năng này, thì người dùng không thể truy cập các email thông qua giao thức POP3.

Các bước người dùng kiểm tra như sau:

 1. Chon biểu tượng quản lý tài khoản góc phải > Settings  
 2. Kiểm tra POP3 Fetch có hay không
  - Nếu có, tiếp tục các thiết lập ở bước sau
  - Nếu không,  Liên hệ quản trị viên để được mở

Các bước quản trị viên kiểm tra như sau:

 1. Mở Synology MailPlus Server
 2. Chọn Service > MailPlus Client > POP3, Chọn Allow users to receive email from external POP3 servers.
 3. Apply

Cấu hình POP3 trên các tài khoản email bên ngoài

Chúng ta phải điều chỉnh cài đặt POP3 của tài khoản email để cấp quyền truy cập MailPlus.

Cài đặt POP3 trong MailPlus

 1. Đăng nhập vào MailPlus
 2. Chọn biểu tượng tài khoản của bạn ở góc phải
 3. Chọn Settings > POP3 Fetch 
 4. Add  > điền các thông tin cần thiết
  - Email: địa chỉ tài khoản email của bạn (ví dụusername@email_domain).
  - Service provider: chọn nhà cung cấp email của bạn, hoặc chọn Custom POP3 server.
  - POP3 server: Chọn địa chỉ email cho POP3 server (ví dụ mail.company.com).
  - POP3 port: Chọn POP3 server port.
  - Username:Tên người dùng email
  - Password: Mật khẩu người dung
  - Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail: Chọn tùy chọn sử dụng kết nối an toàn
  - Delete original copies on POP3 server: xóa emailở email gốc khi nhận được trên MailPlus (Không nên bật)
  - Save incoming messages in: Lưu trữ email
  - Set the range for your first POP3 fetch: Chỉ lưu email trong khung thời gian chỉ định 5. Chọn OK. Các email sẽ được đồng bộ về MailPluss
 6. Chọn OKMNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)