SSD Cache có thể không sử dụng vì nó không ảnh hưởng đến hoạt động của NAS Synology, nhưng việc lắp đặt SSD Cache sẽ tăng hiệu suất làm việc của hệ thống tốt hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chọn SSD Cache SSD tối ưu và đưa ra giải pháp mở rộng dung lượng SSD Cache.Xác định dung lượng SSD Cache tối ưu

Có thể dùng SSD Cache Advisor phân tích để đưa ra SSD Cache phù hợp dựa trên dữ liệu hiện tại của thiết bị. Tham khảo các bài viết trợ giúp cho DSM 7.0 DSM 6.2 tương ứng để biết hướng dẫn chi tiết hơn.

Mở rộng dung lượng SSD Cache

Lưu ý: Chúng ta không thể trực tiếp sửa đổi kích thước đã phân bổ của bộ nhớ SSD Cache sau khi nó đã được tạo. Nếu bạn muốn tăng dung lượng của bộ nhớ SSD Cache hiện có, cách giải quyết là xóa nó và sau đó tạo một bộ nhớ cache SSD mới. Làm theo hướng dẫn sau tùy thuộc và phiên bản DSM của bạn. 

DSM 7.0 trở lên

 1. Mở Storage Manager > Storage > Xóa SSD Cache cần mở rộng
 2. Chọn biểu tượng1.png > Remove để xóa hoàn toàn SSD cache
 3. Tắt nguồn Synology NAS.
 4. Thay thế SSD Cache cũ bằng các SSD Cache có dung lượng lớn hơn
 5. Mở nguồn Synology NAS.
 6. Mở Storage Manager > Storage.
 7. Chọn Create > Create SSD Cache sử dụng dụng các SSD mới
 8. Theo dõi tiến tình tạo SSD Cache mới

DSM 6.2 trở xuống

 1. Mở Storage Manager > SSD Cache chọn SSD Cache cần xóa
 2. Chọn Remove để xóa hoàn toàn SSD Cache
 3. Tắt nguồn thiết bị Synology NAS.
 4. Lấy SSD cũ ra và thay thế bằng SSD mới
 5. Mở nguồn Synology NAS.
 6. Mở Storage Manager > SSD Cache.
 7. Chọn Create sử dụng SSD mới
 8. Theo dõi quá trình tạo SSD Cache mới


Hãy liên hệ qua thông tin bên dưới với MNS để được hỗ trợ ngày lập tức nhé.


090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn