Dưới đây là các phương pháp có thể sử dụng để hạn chế việc sử dụng internet từ các Package và dịch vụ Synology, đồng thời cho biết những phương pháp nào phù hợp cho một số Package hoặc dịch vụ DSM nhất định.


Loại kết nối
Đích đến của internet
Lưu lượng internet đi ra ngoài
Từ NAS Synology đến thiết bị ben ngoài
Lưu lượng internet truy cập Stynology
Từ thiết bị bên ngoài tới NAS Synology


4 phương pháp để giới hạn băng thông internet

Giới hạn tốc độ của người sử dụng

Giới hạn băng thông internet sử dụng của một số package nhất định cho từng người dùng riêng lẻ 

 1. Mở Control Panel > User & Group > User (với DSM 7.0) hoặc Control Panel > User (với DSM 6.2)
 2. Chọn User > Edit
 3. Tìm tab Speed Limit
 4. Chọn ứng dụng và giới hạn bằng thông internet nó của
  Với DSM 7.0:
  - Apply group settings: Sử dụng giới hạn tốc độ mặc định cho Group
  - Set up speed cap: Chỉ định Upload Limit và Download Limit tren KB/s
  - Advanced settings: Chọn tùy chọn này để đặt giới hạn tốc độ vào các giờ cụ thể trong ngày
  Với DSM 6.2:
  - Apply group settings: Sử dụng giới hạn tốc độ mặc định cho Group
  - Set up speed cap: Chỉ định Upload Limit và Download Limit tren KB/s
  - Customize limit range: Chọn tùy chọn này > Customize > Đặt giới hạn tốc độ vào các giờ cụ thể trong ngày
 5. Chọn Save (với DSM 7.0) hoặc OK (với DSM 6.2)

Traffic controL

Giới hạn băng thông đi cho các package, dịch vụ và giao thức nhất định bằng cách sử dụng cài đặt mạng internet

 1. Mở Control Panel > Network > Traffic Control
 2. Chọn Create và chọn các ứng dụng đã cài đặt
 3. Chọn Select, Chọn 1 hay nhiều packages, services, protocols > OK
 4. Nhập Guaranteed Bandwidth Maximum Bandwidth tính theo KB/s > OK.

Từ giao diện người dùng ứng dụng

Một số package và dịch vụ cung cấp các phương pháp giới hạn lưu lượng tích hợp sẵn trên giao diện sử dụng. 

Các bước hướng dẫn cụ thể trong các hướng dẫn sử dụng phần mềm của synology

Các Package Software

Dưới đây cho thấy liệu bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên để giới hạn băng thông internet đến (I), băng thông đi (O).

Type
Speed Limit
Application UI
Traffic Control
Active Backup for Business (PC, Physical Server)
-
-
O
Active Backup for Business (File Server)
-
-
O
Active Backup for Business (VMware)
-
-
O
Active Backup for Business (Hyper-V)
-
-
O
Active Backup for G Suite
-
-
-
Active Backup for Microsoft 365
-
-
-
Cloud Station
I + O
-
-
Cloud Sync
-
I + O
-
File Station
I + O
-
-
File Station (Shared link)
-
-
-
Download Station (BT, eMule)
-
I + O
-
Download Station (other protocols)
-
I
-
Hybrid Share
-
-
O
Hyper Backup (rsync / C2 Storage)
-
I + O
O
Hyper Backup (other tasks)
-
-
O
Hyper Backup Vault
-
-
O
Moments
-
-
O
Presto File Server
I + O
-
-
Photo Station
-
-
O
Snapshot Replication (replicate)
-
-
O
Surveillance Station
-
-
O
Surveillance Station (Archive Vault)
-
I
-
Synology Drive Server
I + O
-
-
Synology Photos
O
Video Station
-
-
O (DSM 6.2/DSM7.0)
WebDAV Server
I + O
-
-

File transfer protocols

Dưới đây cho thấy có thể sử dụng các tùy chọn trên để giới hạn băng thông đến (I), băng thông đi (O) hoặc cả băng thông đến và đi hay không.

Type
Speed Limit
Application UI
Traffic Control
AFP
-
-
O
CIFS/SMB
-
-
O
FTP/FTPS
I + O
O
O
NFS
-
-
O
rsync / Shared folder Sync
I + O
I + O
O
SFTP
-
-
O
TFTP
-
-
O

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)