Với ứng dụng Synology VPN Server, Synology của bạn có thể trở thành một VPN Server, cho phép người dùng remote và truy cập an toàn vào tài nguyên được chia sẻ trong cùng một mạng nội bộ như Synology của bạn. Bài viết này sẽ làm rõ việc kết nối tới Synology VPN Server khi dùng hệ điều hành MAC.


  1. Đầu tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng VPN Server trên Synology. Control Panel > Package Center > VPN Server. Tham khảo link bài viết này để hiểu cách setup VPN Server.
  2. Bạn cần phải sử dụng account Admin hoặc có quyền Admin.
  3. Bài viết này đang sử dụng Mac Os version 10.15.7


I. Setup L2TP/IPSec VPN connection


1. Trên Mac, chọn System Preferences từ menu Apple.


2. Đi tới Network


3. Click vào Icon + ở góc dưới cùng bên trái để tạo kết nối mới.


4. Chọn VPN ở mục Interface và L2TP over IPSec từ mục VPN Type. Đặt tên cho kết nối VPN trong phần Service Name và click Create.


5. Nhập địa chỉ IP của Synology trong mục Server Address, account dùng để kết nối VPN.


6. Click Authentication Settings. Nhập password của account sau đó nhập Pre-shared Key trong mục Shared Secret, Machine Authentication.


7. Click Connect để thiết lập kết nối VPN.


II. Thiết lập kết nối OpenVPN.


1. Đi tới VPN Server > OpenVPN và click Export Configuration. Giải nén file được Export ra, bạn sẽ thấy các file: ca.crt,openvpn.ovpn, README.txt.


2. Để download và cài đặt Tunnelblick, một OpenVPN client cho MAC thì tham khảo link này.


3. Nhập User namePassword để cài đặt TunnelBlick trên Mac của bạn sau đó Click OK


4. Click I have configuration files. 


5. Mở file openvpn.ovpn với TextEdit và thay thế YOUR_SERVER_IP với địa chỉ IP Synology của bạn, nếu bạn muốn gởi tất cả data qua VPN, xóa # từ #redirect-gateway def1 sau đó lưu file lại khi đã chỉnh sửa.


6. Kéo và thả file openvpn.ovpn đã chỉnh sửa trên icon Tunnleblick ở thanh menu


7. Chọn xem bạn có muốn cài đặt cấu hình cho tất cả user hay không.


8. Click vào Icon Tunnelblick và chọn Connect VPNConfig


9. Nhập Username và Password của DSM và Click OK để thiết lập kết nối.


10. Chọn VPN Details để kiểm tra tình trạng kết nối. Bạn có thể ngắt kết nối bằng cách click vào Disconnect.


III. Cấu hình Gateway Settings cho VPN Clients


Để thiết lập VPN thành kết nối mặc định:

Phương thức này giúp bạn loại bỏ các cấu hình mạng phức tạp bằng cách hướng tất cả các network traffice qua kết nối VPN, nhưng nó có thể làm chậm kết nối.

  1. Trên máy MAC, đi tới System Preferences > Network, và clik vào kết nối VPN bên góc trái Panel.
  2. Click vào Advanced... > Options, và tick vào checkbox mục Send all traffic over VPN Connection, sau đó Click Ok.


Lưu ý quan trọng:


Khi kích hoạt tính năng này thì IP bên ngoài của bạn sẽ trở thành IP bên ngoài của VPN Server. Nếu bạn chưa thiết lập kết nối VPN thành mặc định thì có thể bán sẽ không truy cập được vào Synology (Hoặc các thiết bị khác trong cùng một mạng) thông qua VPN.MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 | 097 208 5908 (Mr Thạch)