Với ứng dụng VPN Server, Synology NAS có thể trở thành một VPN Server, cho phép người dùng DSM remote và truy cập an toàn tới data như một mạng nội bộ. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách kết nối tới Synology VPN Server sử dụng windows 7 và 10.


I. Yêu cầu bắt buộc:

 1. Bạn phải cài đặt và thiết lập ứng dụng VPN Server. Tham khảo link này để biết thêm thông tin chi tiết về cách setup.
 2. Bắt buộc phải sử dụng account Admin hoặc trong nhóm Admin.


II. Tạo và cấu hình Windows registry.

 1. Nhấn vào cửa sổ Windows + S, gõ regedit trong phần search và nhấn Enter hoặc click đúp vào Regedit.
 2. Click Yes để cho phép Registry Editor được phép thay đổi trên thiết bị của bạn.
 3. Gõ "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent" ở phần seach của cửa sổ Registry Editor, hoặc tìm thư mục tương ứng từ bảng điều khiển bên trái.

 4. Click chuột phải vào PolicyAgent, và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

 5. Gõ "AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule" và click Enter.
 6. Click chuột phải vào AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule và click vào Modify.
 7. Gõ "2" trong phần Value data, chọn Hexadecimal, sau đó Click OK.

 8. Thoát Registry Editor và khởi động lại thiết bị.


III. Cấu hình kết nối PPTP và L2TP/IPSec VPN


Windows 10:

 1. Vào Settings > Network & Internet > VPN. Click Add a VPN Connection.

 2. Điền thông tin theo hướng dẫn dưới đây:
  a. VPN provider: Chọn Windows (Built-in)
  b. Internet Server name or address: Nhập địa chỉ IP WAN của Synology.
  c. Connection name: Tên kết nối VPN.
  d. VPN Type: Chọn Point to Point Tunneling Protocal (PPTP) hoặc L2TP/IPSec with pre-shared key.
  eNếu bạn chọn L2TP with pre-shared key, nhập pre-shared key của bạn trong mục Pre-shared key.
  f. Username và Password: Nhập user DSM.
 3. Click Save để lưu lại VPN profile.
 4. Click vào VPN profile bạn vừa mới tạo và click Connect để kết nối tới VPN. Sau khi kết nối, bạn đã có thể truy cập vào tài nguyên được chia sẽ trong mạng nội bộ của Synology.
 5. Để ngắt kết nối, click vào icon Network trong system tray. Chọn VPN Connection và click Disconnect.


Đối với Windows 7:


 1. Vào mục Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center. Click vào Setup a new connection or network.

 2. Chọn Connect to a workplace.
 3. Chọn Use my Internet connection (VPN).
 4. Nhập địa chỉ IP của Synology trong mục Internet Address. Đặt tên cho kết nối VPN ở phần Destination name.
 5. Nhập user DSM và click vào Connect để kết nối tới VPN Server.
 6. Sau khi kết nối, bạn có thể truy cập vào nguồn tài nguyên được chia sẻ như trong mạng nội bộ trên Synology.
 7. Để ngắt kết nối, click vào Icon Network trong phần System. Chọn kết nối VPN và Click vào Disconnect.

 8. Nếu bạn không thể kết nối tới VPN Server, kiểm tra lại thiết lập bằng cách click chuột phải vào kết nối VPN và chọn Properties. Trong cửa sổ hiện ra, chọn tab Security. Kiểm tra lại xem bạn đã chọn PPTP hoặc L2TP/IPSec làm Type of VPN hay chưa và Data encrytion được hiển thị như dưới đây.
 9. Kiểm tra thiết lập Authentication. Đảm bảo rằng bạn đã chọn Allow these protocols và tick vào các giao thức thích hợp theo cấu hình VPN Server đã được chỉ định.
 10. Chuyển qua tab Networking và đảm bảo rằng cả Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4) Client for Microsoft Networks đều đã được tick vào.
 11. Giờ bạn đã có thể kết nối tới VPN Server.


IV. Thiết lập kết nối OpenVPN VPN.


 1. Download và cài đặt ứng dụng từ OpenVPN's official site. Trong ví dụ này, Synology sử dụng OpenVPN 3.2.2 để làm rõ cách thiết lập kết nối OpenVPN VPN.
 2. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể tìm OpenVPN GUI trong Start menu. Khởi chạy ứng dụng đó với quyền Admin.
 3. Export file cấu hình từ tab OpenVPN trên VPN Server. Giải nén file đã export. Bạn sẽ thấy các file: ca.rt, openvpn.ovpn, README.txt.
 4. Mở file openvpn.ovpn bằng text editor và thay thế YOUR_SERVER_IP bằng địa chỉ IP chính xác.
 5. Move file ca.rt và openvpn.ovpn vào thư mục config phía dưới thư mục OpenVPN. (i.e.,C:\Program Files\OpenVPN\config\).
 6. Click đúp chuột vào icon OpenVPN GUI trên thanh System.
 7. Sử dụng user DSM để kết nối tới OpenVPN VPN Server.

 8. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể click vào Disconect để ngắt kết nối nhấn vào Reconnect nếu kết nối của bạn gặp sự cố.


V. Cấu hình Gateway cho VPN Clients.


Windows 10:


 1. Vào Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter and Settings.
 2. Click chuột phải vào kết nối VPN và chọn Properties.
 3. Chuyển qua tab Networking. Chọn Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4) và click Properties.
 4. Click vào Advanced trong cửa sổ hiện ra.
 5. Click vào cửa sổ windown, Synology khuyến cáo người dùng nên giữ lại tick Use default gateway on remote network phía dưới tab IP Settings. Click OK khi đã xong.


Windows 7: 


 1. Click vào icon Network trên thanh System.
 2. Click chuột phải vào kết nối VPN và chọn Properties.
 3. Chuyển qua tab Networking. Sau đó chọn Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4) và click Properties.

 4. Click Advanced trong cửa sổ hiện ra.
 5. Trong cửa sổ Pop-up, Synology khuyến khích người dùng nên giữ tick mục User default gateway on remote network phía dưới tab IP settings.

VI. Lưu ý quan trọng:


Kích hoạt tính năng này sẽ khiến cho IP bên ngoài của thiết bị của bạn trở thành IP bên ngoài của VPN Server. Nếu bạn không thiết lập kết nối VPN thành kết nối mặc định, bạn có thể sẽ không truy cập được vào Synology NAS (Hoặc các thiết bị khác trong cùng một mạng nội bộ) thông qua VPN.


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:


 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)