Bài viết này chia sẻ về cơ chế chia sẻ file trong File Station và hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh địa chỉ mạng của các liên kết chia sẻ file trong File Station.


I. Các thành phần trong File Sharing link.


Bạn có thể tạo file-sharing link để chia sẻ file hoặc folder trên Synology mà bạn đang dùng. Một File sharing link có thể giống như dưới đây và gồm 3 thành phần:

https://192.168.1.201:5001/sharing/ILn8QMDI

 1. Một địa chỉ có thể sử dụng sẽ cung cấp quyền truy cập vào thiết bị Synology của bạn, ví dụ như: "https://192.168.1.201:5001".
 2. Một đường dẫn URL cố định cho sharing files như: "/sharing"
 3. Một file path mà File Station sẽ tự sinh ra ngẫu nhiên cho việc chia sẻ công khai (Đây không phải là file path thật) ví dụ như: "/IL8QMDI"


II. Tạo File-sharing link


Thành phần địa chỉ mạng của File-sharing sẽ thay đổi dựa vào việc Synology của bạn được cấu hình kết nối tới internet như thế nào. Sau đây là thành phần ưu tiên khi tạo ra một địa chỉ mạng:

 1. gofile.me
  Đối với DSM 7.0:
  Cả hai option Enable QuickConnect (Control Panel > External Access > QuickConnect) File Sharing (Control Panel > External Access > QuickConnect > Advanced Settings) cần phải được kích hoạt.

  Đối với DSM 6.2:
  Cả hai option Enable QuickConnect (Control Panel > QuickConnect > General) File Sharing (Control Panel > QuickConnect > Advanced) cần phải được kích hoạt.

 2. Tùy chỉnh Hostname hoặc địa chỉ IP tĩnh (Control Panel > External Access > Advanced)
 3. DDNS (Control Panel > External Access > DDNS).
 4. QuickConnect URL: Chỉ cần kích hoạt QuickConnect, File Sharing có thể tắt.
 5. URL hiện tại bạn sẽ dùng để kết nối tới DSM.


III. Tùy chỉnh File Sharing link


Nếu bạn muốn sử dụng Domain name hoặc địa chỉ IP tĩnh làm địa chỉ network cho File Sharing link thì làm theo các bước sau:

 1. Vào Control Panel.
 2. Làm theo các bước dưới đây tùy thuộc vào phiên bản DSM:
  a. Đối với DSM 7.0:
  External Access > QuickConnect >Advanced Settings. Sau đó bỏ tick mục File Sharing và click OK.
  b. Đối với DSM 6.2:
  QuickConnect > Advanced. Sau đó bỏ tick File Sharing và click Apply.
 3. External Access > Advanced.
 4. Nhập Domain name hoặc địa chỉ IP tĩnh trong phần Hostname or Static IP.
 5. Nhập port HTTP hoặc HTTPs vào các mục tương ứng nếu bạn có tùy chỉnh nó trước đó. Nếu không thì hãy để trống.
 6. Click Apply.


IV. Lưu ý quan trọng:


Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập port DSM tùy chỉnh (Control Panel > External Access > Advanced) nếu bạn đã thay đổi port DSM mặc định (5000).


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)