Với ứng dụng Cloud Sync, bạn khong chỉ có thể backup dữ liệu real-time tới các dịch vụ Public Cloud, mà còn giảm thiểu tác động do các thảm họa mang lại, dữ liệu có thể được mã hóa để ưu tiên cho việc upload, đảm bảo dữ liệu của bạn trên ứng dụng Cloud sẽ không bị tổn hại nếu máy chủ trên các Public Cloud đó bị hack.


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách backup từ Synology tới các dịch vụ Cloud của bên thứ ba. Bài viết này được Synology hướng dẫn trên các phiên bản DSM 6.0 trở đi.


I. Backup dữ liệu tới Public Cloud.


 1. Download và cài đặt ứng dụng Cloud Sync trên Package Center của DSM.
 2. Đăng nhập vào dịch vụ Cloud bên thứ ba của bạn và cho phép Cloud Sync có thể truy cập bằng tài khoản của bạn.
 3. Khi thiết lập kết nối thành công, bạn có thể bắt đầu cấu hình backup.
 4. Chọn thư mục Remote và Local Path như hình dưới. Cloud Sync cho phép bạn tạo cùng lúc nhiều task đồng bộ trong cùng một kết nối. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đồng bộ tới thư mục gốc của Public Cloud thì bạn sẽ không thể tạo thêm các task backup khác.

 5. Bây giờ bạn đã có thể thiết lập đồng bộ trực tiếp. Đối với task này, nếu bạn muốn backup 1 folder từ Synology tới Public Cloud, hãy chọn Upload local changes only và tick vào Don't remove data in the destination when it's removed in the source. Nếu cần thiết thì tick luôn Data Encrytion. Điều này sẽ mã hóa dữ liệu của bạn khi đồng bộ tới public cloud, và giải mã chúng bằng cùng một mật khẩu khi download. Folder đồng bộ đã chọn trên Synology cũng sẽ không được mã hóa. Lưu ý là bước này không thể thay đổi.

 6. Khi bạn đã thiết lập xong task Backup thì click Next.
 7. Review lại các thiết lập và click Advanced settings nếu bạn muốn lựa chọn lại cấu hình đồng bộ.
 8. Hình dưới đây cho bạn thấy rằng bạn có thể filter các file hoặc loại file mà bạn không muốn backup. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được không gian lưu trữ và tối ưu hóa khi sync với Public Cloud.
 9. Click Apply để hoàn thành task backup. Nếu bạn đã kích hoạt Encryption, một file key.zip sẽ tự động download về máy tính của bạn, hãy giữ file này ở nơi an toàn cho việc khôi phục data trong tương lai.
 10. Vậy là task backup của bạn đã được thiết lập xong. 

 

II. Đồng bộ dữ liệu lên Public Cloud


Cloud Sync cho phép bạn tạo nhiều task backup trong cùng một kết nối.

 1. Đi tới tab Task list và click vào Create.
 2. Chọn local path và remote path để thiết lập hướng đồng bộ. Để giữ việc đồng bộ ở hai nơi thì chọn Bidirectional.
 3. Click Next và Apply để kết thúc việc thiết lập.
 4. Bạn sẽ thấy task đồng bộ trong Task list.

III. Đồng bộ với các dịch vụ Cloud khác.


Folder hiện tại có thể backup tới 2 dịch vụ cloud khác nhau, nâng cao mức độ dự phòng dữ liệu của bạn.

 1. Click nút + trên Cloud Sync.
 2. Chọn dịch vụ Public Cloud khác với dịch vụ bạn đã setup trước đó.
 3. Đăng nhập vào dịch vụ Public Cloud và cho phép Cloud Sync truy cập vào tài khoản của bạn.
 4. Khi thiết lập thành công, bạn có thể bắt đầu thiết lập backup.
 5. Chọn Local path và remote path để thiết lập chiều đồng bộ. Chọn Upload local changes only và tick vào Don't remove data in the destination when it's removed in the source.
 6. Hoàn thành quá trình thiết lập bằng việc click Next và Apply.
 7. Bạn có thể theo dõi task backup trong tab Overview.


IV. Lưu ý quan trọng


Nếu bạn cần nhiều nơi để khôi phuc data, Synology cho phép đồng bộ nhiều phiên bản với khả năng khử trùng lặp và nén dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết này.


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)