Tính năng RAID Group giải quyết lỗi RAID khi thêm ổ đĩa vào một RAID duy nhất để mở rộng dung lượng lưu trữ. Với tính năng này, bạn có thể cấu hình nhiều RAID trong Storage pool để đạt được cân bằng giữa dương lượng lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Tính năng RAID Group chỉ sử dụng được đối với Storage Pool sử dụng RAID 5, RAID 6 và RAID F1


Thông tin dưới đây là các model NAS/SAN Synology hỗ trợ RAID Group:Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)