Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thiết lập quyền truy cập vào Surveillance Station trên từng user. Việc này sẽ giúp bạn phân quyền chi tiết cho nhiều user ở nhiều phòng ban có quyền được truy cập vào từng khu vực camera.


I. Tạo Privilege Profile:

 1. Đăng nhập vào Sureillance Station với account admin.
 2. Click vào Icon User trong phần menu.

 3. Trong tab Privilege Profile, click Add.
 4. Nhập thông tin theo yêu cầu. Chọn Manager hoặc Spectator và click Next.
  Manager: Có thể quản lý và vận hành hệ thống Surveillance.
  Spectator: Có thể vận hành nhưng không thể quản lý.
 5. Chọn camera mà user đó được quyền xem và check vào tick box sau đó click Next.


II. Áp dụng Privilege profile cho các user.


Để thêm một user mới và áp dụng profile:

 1. Đăng nhập vào Surveillance Station bằng tài khoản admin.
 2. Đi tới User > List và click Add.

 3. Nhập các thông tin cần thiết và click Next.
 4. Chọn các option phù hợp và click Next.
  Choose an existing privilege profile: Chọn một profile có sẵn từ menu và check priviledge.
  Create a new privilege profile: Làm các bước theo hướng dẫn.
 5. Click Finish. User đó sẽ được đồng bộ với DSM.


Áp dụng Profile cho tài khoản có sẵn trên DSM:

 1. Đăng nhập vào Surveillance với tài khoản admin.
 2. User > List và chọn user. Những tài khoản không thuộc quyền admin sẽ được list ra vì mặc định tài khoản admin có quyền truy cập và quản lý Surveillance.
  Dùng Ctrl + shift để chọn một lần được nhiều user.
 3. Click vào nút Privilege
 4. Trong trang Information, chọn privilege profile để áp dụng sau đó click Save.


III. Áp dụng privilege profile cho Group.


Để thêm một group mới và áp dụng profile:

 1. Đăng nhập vào Surveillance bằng account Admin.
 2. Chọn User > Group và click Add.

 3. Nhập các thông tin yêu cầu và click Next.
 4. Chọn option phù hợp và click Next.

  Choose an existing privilege profile: Chọn profile đã có sẵn trong menu và check privilege.
  Create a new privilege profile: Làm theo các bước như hướng dẫn để tiếp tục.
 5. Click Finish.
 6. Để thêm thành viên vào trong group, vào DSM > Control Panel > Group, click chuột phải vào group và click Edit member.
 7. Để xác định xem có cần cấp quyền cho toàn bộ user trong group và phân quyền cho group hay chỉ cho phép phân quyền group thì quay lại Surveillance Station > User > Advanced.


Để áp dụng profile với group có sẵn trong DSM:

 1. Đăng nhập vào Surveillance Station bằng tài khoản admin.
 2. User > Group và chọn group. Bạn cũng có thể dùng phím Ctrl + Shift để chọn nhiều group.

 3. Click vào nút Privilege.
 4. Trong trang Information, chọn profile phân quyền để áp dụng sau đó click Save.

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)