Khi bạn dùng Synology làm thiết bị ghi hình và quản lý camera IP. Đôi lúc bạn sẽ gặp thông báo lỗi: "Cannot Connect to WebSocket". Lỗi này đến từ một số vấn đề như Proxy rule, lỗi kết nối HTTP hoặc chương trình diệt virus gây ra. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự Check lỗi và cách khắc phục.


I. Proxy Rules.


Tạo Websocket header. 


Nếu bạn thiết lập quy tắc proxy ngược trên Synology:


Đối với DSM 6.2:

  • Vào Control Panel > Application Portal > Reverse Proxy
  • Chọn rule có vấn đề và click vào Edit.
  • Chuyển qua tab Custom Header, Click vào Create và chọn WebSocket
  • Kiểm tra thông tin và click OK.


Đối với DSM 7.0:

  • Vào Control Panel > Login Portal > Advanced > Reverse Proxy.
  • Click Save.


Nếu bạn đang sử dụng Reverse proxy server từ nhà cung cấp khác: Chỉ định domain name/ địa chỉ IP để kết nối trực tiếp tới Surveillance Station hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.


II. Kết nối HTTPS


Đăng nhập vào Surveillance Station thông qua HTTPS.


III. Antivirus


Kiểm tra lại nếu chương trình Antivirus đã block kết nối từ máy tính tới Surveillance. Hoặc bạn thử add Surveillance Station Client và URL mà bạn dùng để kết nối Surveillance vào White List. Việc dừng tạm thời chương trình diệt virus có thể giúp làm rõ vấn đề. Để biết thêm chi tiết, tham khảo bài viết này.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:


  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)