Khi dùng điện thoại để truy cập vào ứng dụng ghi hình camera IP DS Cam. Có thể bạn sẽ gặp trường hợp báo lỗi như tiêu đề. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.


 • Vấn đề này có thể xảy ra khi bạn tiến hành kết nối HTTPs không xác thực giữa DS cam và thiết bị Synology.
 • Nếu bạn không cần phải dùng kết nối HTTPs thì hãy chuyển sang kết nối HTTP giữa DS cam và Synology.


 • Tất cả giao tiếp giữa DS cam và Synology đều dùng giao thức HTTP.


Nếu bạn cần kết nối HTTPs thì hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:


 • Dùng certificate của bên thứ ba để kết nối với Synology. Bạn chỉ cần cấu hình trên DSM của Synology mà không cần phải nhập Certificate trên từng ứng dụng di động khác nhau. • Thiết lập Self-signed certificate trên DSM và nhập certificate trên DS cam.

  1. DSM > Control Panel > Security > Certificate, và click Add.
  2. Chọn Add a new certificate và click Next.

  3. Chọn Create self-signed certificate và click Next.


  4. Tạo chứng chỉ gốc bằng cách nhập theo thông tin dưới đây sau đó click Next.

  Private key length: Bạn nên thiết lập từ 2048-bit trở lên.
  Common name: Chỉ định tên cho chứng chỉ của bạn, ví dụ Synology.
  Email: Nhập địa chỉ email của bạn.
  Country/Province: Nhập "None" nếu không thể áp dụng.
  City: Nhập "None" nếu không thể áp dụng.
  Organization: Nhập "None" nếu không thể áp dụng.
  Department: Nhập "None" nếu không thể áp dụng.


  5. Tạo chứng chỉ bằng cách nhập Common name Subject Alternative Name.


  Common name: Nhập FQDN (Fully qualified domain name). Ở đây bạn có thể nhập tên miền của mình, ví dụ abx.synology.me
  Subject Alternative Name: Nhập địa chỉ DDNS của Synology hoặc địa chỉ IP của Synology.


  6. Chọn Certificate mà bạn vừa tạo sau đó click Export certificate.


  7. Nhập certificate trên thiết bị di động đang chạy DSM. Tham khảo thêm thông tin tại đây.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)