Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy chứng chỉ Let's Encript trên Synology. Hoặc bạn có thể theo dõi video phía dưới.


I. Trước khi thực hiện:


Bạn cần phải có một domain name vd: gin.mns.today. Nếu không có, bạn có thể thực hiện theo hai cách sau:

 1. Synology DDNS: Đăng nhập vào DSM Control Panel > External Access > DDNS để set up DDNS hostname.

 2. Customized Domain: Áp dụng cho các domain từ nhà cung cấp bên thứ 3 như ChangeIP, NoIP,..


II. Thêm Ceritificate từ Let's Encript. 

 1. Đăng nhập vào DSM, > Control Panel > Security > Certificate.
 2. Click Add.
 3. Chọn Add a new ceritificate sau đó click Next.
 4. Chọn tiếp Get a certificate from Let's Encrypt sau đó click Next.


Add a certificate from Let's Encrypt

 1. Go to DSM Control Panel > Security > Certificate.
 2. Click Add.
 3. Select Add a new certificate and click Next.
 4. Select Get a certificate from Let's Encrypt and click Next.
 5. Enter the following information:
  • Domain name: Enter the Synology DDNS hostname or your customized domain, such as
   example.com.
  • Email: Enter the email address used for certificate registration. This is where a notification will be sent to when the certificate is about to expire.
  • Subject Alternative Name1: You can enter other domain names here to allow one certificate to cover multiple domains. For instance, if you have entered example.com in Domain name and wish to share the same certificate with your device's other domain mail.example.com, enter the latter in this field.
 6. Click Apply to save the settings. Once confirmed, the certificate will be instantly imported.
 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)