Tính năng ghi trước sự kiện (Pre-recording) và sau sự kiện (Post-recoding) trên Surveillance cho phép camera ghi lại các sự kiện một cách hoàn chỉnh. Nếu chúng ta set mức thời gian quá thấp thì khả năng sẽ bị mất một vài đoạn quan trọng trước và sau khi sự kiện đó xảy ra. Nhưng ngược lại nếu set mức thời gian quá dài thì lại ảnh hưởng tới hiệu suất của hệ thống.


  1. Vào IP Camera > Edit > Recording Settings > Recording.
  2. Tăng thời gian ghi trước và sau sự kiện để có thể có thêm các footage quan trọng. Bạn có thể nhập giá trị từ 5 tới 300s.

  3. Để chỉnh sửa pre/post-recording times cho DVA events thì vào DVA > Task > Edit > General.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:


  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)