Thông thường, việc kết nối từ Synology tới Camera thông qua mạng nội bộ sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh truyền về ổn định hơn so với các mô hình kết nối khác. Tuy nhiên nếu bắt buộc phải sử dụng bằng kết nối VPN thì hình ảnh đôi khi sẽ không ổn định, lý do có thể vì gói data gởi từ camera lớn hơn VPN server cho phép.1. Đăng nhập vào Surveillance Station > IP Camera.

2. Chọn camera mà bạn muốn chỉnh sửa sau đó click Edit > Device Settings > Advanced >RTSP & RTP Settings.

3. Thay đổi giao thức truyền tin qua TCP.

4. Nếu giao diện chính của camera có hỗ trợ MTU (Maximum Transmission Unit) thì bạn hãy set mức giá trị thấp hơn giá trị của VPN Server. Nó sẽ ngăn không cho VPN server bỏ các package của camera truyền về khi quá lớn.

  • Check lại giá trị MTU của VPN Server, ở đây chúng tôi đặt mặc định là 1400.

  • Đăng nhập vào giao diên của camera và set MTU với mức giá trị thấp hơn 1400. Ở đây chúng tôi set cho camera AXIS là 1296.

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)