Hầu hết các dịch vụ của Synology bao gồm các package, ứng dụng di động và tiện ích đều hỗ trợ xác thực 2 bước (2FA). Tuy nhiên, một số phiên bản dịch vụ cũ hơn có thể không hỗ trợ đầy đủ chức năng này. MNS khuyên bạn nên luôn cập nhật phiên bản mới nhất của dịch vụ để đảm bảo tính bảo mật và khả năng tương thích với 2FA.


Bài viết này MNS sẽ liệt kê các dịch vụ Synology không hỗ trợ xác thực 2FA hoặc chỉ hỗ trợ 2FA trong điều kiện cụ thể. Các gói hỗ trợ đầy đủ chức năng không được liệt kê ở đây.


Các dịch vụ không hỗ trợ 2FA:


Các dịch vụ sau không hỗ trợ 2FA và một số chức năng nhất định có thể không khả dụng nếu bạn bật nó. Để đảm bảo sử dụng chúng, bạn cần sử dụng tài khoản không sử dụng xác thực 2 bước.


Packages: 

 • Virtual Machine Manager

Tiện ích:

 • Synology Presto Automator
 • Synology VMware Storage Replication Adapter


Các dịch vụ không hỗ trợ 2FA nhưng vẫn có thể sử dụng được:


Các dịch vụ sau không hỗ trợ 2FA nhưng vẫn có thể sử dụng khi được bật


Packages:

 • Active Backup for Business
 • CardDAV Server
 • Hyper Backup
 • Mail Station
 • Photo Station
 • SMI-S Provider
 • WebDAV Server.

Ứng dụng trên điện thoại:

 • DS photo
 • DS photo (Android TV)

Tiện ích:

 • Synology Photo Station Uploader
 • Synology Snapshot Manager for VMware
 • Synology Snapshot Manager for Windows


Các dịch vụ hỗ trợ 2FA nhưng yêu cầu cập nhật phiên bản mới


Các dịch vụ sau hỗ trợ 2FA, nhưng có thể yêu cầu cập nhật phần mềm. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất để đảm bảo tính bảo mật và khả năng tương thích


Packages:

 • Cloud Station Client - Từ version 4.0.0 trở lên
 • Cloud Station Server - Từ version 4.0.0 trở lên
 • Presto File Server - Từ version 2.0.0 trở lên
 • Snapshot Replication - Từ version 7.1.0 trở lên
 • SSO Server - Từ version 1.2.3 trở lên
 • Surveillance Station - Từ version 7.1 trở lên

Ứng dụng trên điện thoại:

 • DS Audio - Android version 2.9.3 trở lên và iOS version 2.7.8 trở lên
 • DS Cam - Android version 2.5.4 trở lên và iOS version 4.6.2 trở lên 
 • DS Cloud - Android version 2.1.0 trở lên và iOS version 1.3.4 trở lên 
 • DS File - Android version 4.7.0 trở lên và iOS version 5.7.0 trở lên 
 • DS Finder - Android version 1.5.0 trở lên và iOS version 2.5.0 trở lên 
 • DS Get - Android version 1.9.0 trở lên
 • DS Note - Android version 1.4.0 trở lên và iOS version 1.5.0 trở lên 
 • DS Video - Android version 1.5.4 trở lên và iOS version 2.3.1 trở lên 
 • Synology Chat - Android version 1.1.0 trở lên và iOS version 1.1.0 trở lên 
 • Synology MailPlus - Android version 1.1.0 trở lên và iOS version 1.1.0 trở lên 


Tiện ích:

 • Cloud Station Backup - Từ version 4.0.0 trở lên
 • Cloud Station Drive - Từ version 4.0.0 trở lên
 • Synology Note Station Clipper - Từ version 2.0.64 trở lên
 • Synology Presto Client - Từ version 1.1.0 trở lên


Lưu ý: Hyper Backup trên DSM 7.0 hỗ trợ 2FA


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)