Bạn đã tạo các task backup trong DSM (ví dụ: Local backup, network backup, Time Backup) không chạy theo lịch trình hoặc không thể thêm vào danh sách đợi backup. Bài viết này MNS sẽ giải thích cho các bạn các nguyên nhân dẫn đến việc đặt lịch backup nhưng không hoạt động.


Để biết được nguyên nhân đầu tiên chúng ta cần chuẩn đoán vấn đề, sự cố xảy ra có thể do những nguyên nhân dưới đây:


  • Mỗi lần chỉ có thể chạy 1 lệnh backup: DSM chỉ có thể chạy một lệnh backup đã chọn tại 1 thời điểm. Nếu một task backup hiện đang chạy, các task khác sẽ không bắt đầu lịch trình.
  • Một công việc khác của cùng một task backup đang chạy hoặc đang đợi để chạy: Các task backup không thể được thêm vào danh sách chờ nếu một công việc khác thuộc cùng một task backup đang chạy hoặc được xếp vào hàng chờ.


Ví dụ:

  • Task A: task local backup có lịch backup chạy từ 6h đến 10h và ba task backup khác được lên lịch lúc 7h, 8h và 9h.
  • Task B: task network backup có lịch backup lúc 7h và 8h.


THỜI GIANMIÊU TẢ
7:00Bởi vì Task A đã chạy từ 6h tới 10h, task lên lịch lúc 7h sẽ không chạy như dự kiến và sẽ không được thêm vào danh sách đợi.
  • Công việc của task B lúc 7h sẽ không chạy theo lịch trình mà sẽ thêm vào danh sách chờ.
8:00Bởi vì Task A đã chạy từ 6h tới 10h, task lên lịch lúc 8h sẽ không chạy như dự kiến và sẽ không được thêm vào danh sách đợi.
  • Vì task 7h đã được xếp hàng chờ nên test 8h sẽ không được thêm vào danh sách chờ
9:00Bởi vì task A đã chạy từ 6h tới 10h, công việc được lên lịch lúc 9h sẽ không chạy như dự kiến và sẽ không được xếp hàng để thêm vào danh sách chờ.
10:00Task A chạy từ 6h đến 10h hoàn thành. Trong danh sách chờ đầu tiên là task B lúc 7h sẽ chạy ngay lập tức.Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)