Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ứng dụng Azure AD (Azure Active Directory) cho Active Backup for Microsoft Office 365 (dành cho Microsoft 365 Global) và tạo certificate ủy quyền để backup.


Chuẩn bị:

 • Bạn cần sử dụng Windows 10 hoặc Windows Server 2016 trở lên làm hệ điều hành chạy lệnh PowerShell do Synology cung cấp
 • Bạn phải có tài khoản admin trên Microsoft 365 Global có thể tạo Azure AD.


Chạy PowerShell script để tạo certificate và đăng ký ứng dụng Azure AD.


Thay đổi PowerShell execution policy


1. Nhập Windows PowerShell trên thanh search của windows.

2. Click chuột phải Windows PowerShell (Không phải Windows PowerShell x86) > Chọn Run as administrator.3. Để cho phép script do Synology cung cấp, hãy thay đổi excution policy bằng cách nhập dòng lệnh bên dưới. Dòng lệnh này chỉ thay đổi excution policy một lần. 


Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process 


4. Nhập Y để xác nhậnDownload và chạy PowerShell script:

1. Click link này để download PowerShell script, AppGenerator.ps1

2. Click chuột phải vào file download AppGenerator.ps1 chọn Properties và copy đường dẫn file tại Location.

3. Nhập đường dẫn vào PowerShell bằng lệnh sau: cd đường dẫn
Ví dụ: cd C:\Users\johndoe\Downloads 

4. Chỉ định file script bằng lệnh sau: .\Filename
Ví dụ: .\AppGenerator.ps1 

5. Nhập R để chạy Script. 6. Khi được nhắc đăng nhập mật khẩu chứng chỉ, hãy đặt mật khẩu và nhấn Enter. Lưu ý bạn sẽ phải nhập lại mật khẩu trong quá trình tạo task trong Active Backup for Microsoft 365. Hãy ghi lại mật khẩu tránh việc quên mật khẩu.

7. Cửa sổ ủy quyền Microsoft 365 sẽ bật lên. Bạn cần đăng nhập tài khoản admin.


8. Sau khi chạy Script xong. Bạn có thể thấy được tenand ID, application ID và đường dẫn của certificate trong PowerShell. Bạn nên copy và paste chúng vào notepad và không xóa file certificate. Chúng sẽ được sử dụng trong các bước sau.


Cấp phép ứng dụng trên Azure Portal


1.  Sao chép URL được hiển thị trong PowerShell và mở nó bằng trình duyệt web.2. Bạn sẽ truy cập đến API permissions của ứng dụng mới được tạo. Nhấp vào Grant admin consent for Organization Name > Yes.Tạo task backup trong Active Backup for Microsoft 365


1. Chạy Active Backup for Microsoft 365.

2. Chọn Task List và click Create

3. Chọn Create a new backup task và click Next

4. Điện thông tin sau. Các thông tin đăng nhập ứng dụng trong file notepad ở các bước ở trên:

 • Microsoft 365 endpoint: Chọn MicroSoft 365.
 • Domain admin email address: tài khoản admin mà bạn sử dụng để tạo ứng dụng
 • Tenand ID: trong file notepad
 • Application ID: trong file notepad
 • Certificate file: đường dẫn trong file notepad
 • Certificate password: nhập mật khẩu mà bạn nhập trong PowerShell

5. Làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo để hoàn thành task.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)