Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn xử lý vấn đề khi Active Backup for Business không gửi thông báo khi PC offline.


Trong quá trình sử dụng bạn đã cấu khi thông báo khi thiết bị offline (bằng việc Device Offine trong Control Panel > Notification > Advanced > Active Backup for Business). Tuy nhiên, khi thiết bị windows offline, bạn vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào.


Nguyên nhân do Active Backup for Business chỉ gửi thông báo offline khi bạn cấu hình máy chủ backup ở chế độ Physical Server. Nếu bạn muốn nhận được thông báo offline của thiết bị cần chuyển qua chế độ Physical Server.


Các bạn thao tác chuyển đổi như sau: 

1. Vào Active Backup for Business, chọn tab PC.

2. Chọn thiết bị và click vào More > Change device type.

3. Click Yes để xác nhận rằng không thể hoàn tác thay đổi.


Lưu ý:

  • Chỉ có thể thay đổi loại thiết bị từ PC sang Physical Server, không thể làm ngược lại.
  • Backup by event không sử dụng được trên Physical Server. Các thiết bị được Backup by event sẽ chuyển đổi thành Backup Manual khi bạn thay đổi loại thiết bị.

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)