Khi bạn cố gắng relink các task trước đó trên Active Backup for Microsoft 365 hoặc Active Backup for Google Workspace và nhận được thông báo "There are no tasks available in all the shared folders". Bài viết này MNS sẽ giải cho các bạn nguyên nhân dẫn đến thông báo lỗi trên.


Trong quá trình relinks các task bạn nhận được thông báo lỗi "There are no tasks available in all the shared folders"
Nguyên nhân: Một task không thể relink trong bất kỳ trường hợp nào sau đây. Bạn chỉ có thể tạo lại task mới.


  • Task đã bị xóa ở các phiên bản cũ. Đối với Active Backup for Microsoft 365 trước version 2.2.1, Active Backup for Google Workspace trước version 2.1.1
  • Trước khi cập nhật lên DSM 6.2.3, các folder backup bị chuyển qua volume khác tại Control Panel > Shared Folder
  • Các folder backup đã bị copy hoặc move qua chỗ khác trong File Station 
  • Các folder backup đã được backup và restore bằng phần mềm bên thứ 3 hoặc các ứng dụng khác trên Synology nào khác ngoài Snapshot Replication.

Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)