Cloud Sync cho phép bạn backup real-time dữ liệu của bạn và cung cấp các tùy chọn để mã hóa dữ liệu, giảm thiểu tác động của các xự cố bất ngờ và giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn bạn backup dữ liệu trên Google Drive vào NAS Synology của bạn bằng các sử dụng Cloud Sync.


Để thực hiện: NAS của bạn phải chạy từ DSM 6.0 trở lên, trên thiết bị phải cài đặt phần mềm Cloud Sync. Nếu đáp ứng được 2 điều kiện trên, các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:


Backup dữ liệu vào thiết bị NAS


1. Mở Cloud Sync và chọn nhà cung cấp cloud của bạn. Trong hướng dẫn này, MNS sẽ chọn Google Drive và click Next.
2. Đăng nhập vào Google Drive và cho phép Cloud Sync truy cập vào tài khoản của bạn.

3. Khi kết nối đã được thiết lập, bạn có thể cấu hình backup.

4. Có 2 cách để bạn backup Google Drive vào NAS:

  • Bạn có thể backup toàn bộ Google Drive vào 1 thư mục bằng cách chọn Root folder tại Remote path. Trong trường hợp này chỉ có 1 task Sync cho kết nối này.
  • Bạn có thể backup từng folder và sau đó tạo thêm task mới nếu muốn backup thêm folder5. Bây giờ bạn cần cài đặt Sync direction. Vì bạn backup Google Drive vào NAS nên chọn Download remote changes only.
6. Nếu bạn muốn các document google online có thể truy cập cục bộ cần tick chọn Convert Google online documents to Microsoft Office or jpeg formats.

7. Để đảm bảo các file có thể đã vô tình bị xóa trên cloud vẫn được backup về NAS của bạn, cần tick chọn Don't remote file in the destination folder when they are removed in the source folder.

8. Khi bạn đã hoàn tất việt cấu hình backup, click Next

9. Click Advanced Settings nếu bạn muốn cấu hình Sync có chọn lọc như folders, file types hoặc size không mong muốn. Làm điều này giúp bạn sử dụng dung lượng của mình hiểu quả hơn trên cloud. Click OK.
10. Xem lại các cài đặt và click Apply để hoàn thành quá trình tạo task backup của bạn.

11. Task backup của bạn sẽ được thiết lập.

12. Từ tab Task list, bạn có thể click Create và lặp lại các bước trên để tạo task thêm task mới.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)