Thông báo lỗi "No shared folder available to sync" xuất hiện khi bạn đang cố gắng tạo task sync shared folder trên Synology Drive ShareSync hoặc Synology Drive Client. Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn bạn xử lý lỗi trên.


Các thuật ngữ MNS sẽ sử dụng trong bài viết này:

  • Local Synology NAS: NAS mà bạn đang vận hành Synology Drive ShareSync. Dữ liệu trên NAS này sẽ được Sync với NAS khác.
  • Remote Synology NAS: NAS mà bạn muốn sync dữ liệu với NAS local.


Làm theo các bước sau để bật các folder bạn muốn sync

1. Trên Remote Synology NAS, mở ứng dụng Synology Drive Admin Console và chọn Team Folder.

2. Chọn shared folder mà bạn muốn sync và click Enable.
3. Tại pop-up Versioning hiện lên hãy nhập số 0 - 32 số version bạn muốn tạo ra trong Maximum Versions và chọn Rotation Policy. Click OK để lưu lại cài đặt.
4. Thử thao tác lại task sync trên Synology Drive ShareSync từ NAS Local hoặc trên Synology Drive Client.


Nếu tất cả các vấn đề trên không giúp bạn giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ tới team kỹ thuật của MNS theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)