Kích thước của Volume có thể thay đổi nếu volume đó được tạo trên Storage Pool hỗ trợ Multiple Volume. Tuy nhiên, nếu một volume được tạo trên Storage Pool chỉ hỗ trợ Single Volume thì bạn chỉ có thể mở rộng kích thước của volume bằng cách gắn thêm HDD mới vào Storage Pool và mở rộng nó ra trước.


I. Đối với Storage Pool hỗ trợ Multiple Volume:

  1. Vào tab Volume trong Storage Page sau đó chọn Volume mà bạn muốn mở rộng.
  2. Click vào Configure từ nút Action, sau đó vào General tab và nhập kích thước của volume trong mục Modify allocated size (GB) hoặc click vào nút MAX để hệ thống tự nhập kích thước lớn nhất. Sau đó click OK để kết thúc.

II. Đối với Storage Pool hỗ trợ Single Volume:


  1. Thêm HDD vào Storage Pool và mở rộng dung lượng của Storage Pool.
  2. Kích thước của volume sẽ tự động mở rộng khi Storage Pool đã được mở rộng.\

MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

  • MNS
  • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
  • support@mns.vn | 0283 811 6606 
  • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)