1. Tại sao tôi không thể thấy tính năng On-Demand Sync?
  Kiểm tra yêu cầu về thiết bị và folder trong phần Yêu cầu cơ bản ở link này và đảm bảo rằng thiết bị của bạn tương thích với On-demand Sync.

 2. Các File online có chiếm dung lượng lưu trữ trên máy tính hay không?
  Đối với các File lưu trữ online, chỉ thông tin file như tên file và kích thước file sẽ được download về máy tính.

 3. Tôi có thể mở file online khi không kết nối tới Synology Drive Server?
  Bạn không thể mở file, File online chỉ có thể mở hoặc được ghim vào máy tính khi máy tính được kết nối tới Synology Drive Server.

 4. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi mở Online-only files?
  Online-Only Files sẽ được download xuống thiết bị của bạn và mở ra. Khi có thay đổi nào đó trên file, chúng sẽ được đồng bộ với Synology Drive Server và tất cả các client được đồng bộ.

 5. Tôi có thể thay đổi online-only files?
  Bạn có thể di chuyển hoặc đổi tên online-only files và các thay đổi đó sẽ được đồng bộ với Synology Drive Server và tất cả các Client được đồng bộ. Nếu bạn mở nó, copy, cut hoặc paste bất kỳ file nào, file gốc sẽ được download về thiết bị của bạn.

 6. Sự khác nhau giữa File local và file được ghim vĩnh viễn là gì?
  Trên Windows 10, version 1809 trở lên, tính năng On-demand Sync được tích hợp với Windows Storage Sense để giúp bạn tái chế các file ít được sử dụng nhất khi dung lượng máy tính của bạn gần như full. Để quản lý chính sách tái chế, vào Windows settings > System > Storage, và thay đổi thiết lập của Storage Sense cho task đồng bộ Synology Drive. Nếu không gian lưu trữ bị thiếu, thì file lưu ở máy tính sẽ trở thành Online-only files trong khi các file được ghim vĩnh viễn sẽ vẫn còn.

 7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi delete file từ folder On-demand Sync?
  File đã xoá trên máy tính sẽ bị xoá cùng lúc trên Synology Drive theo quy tắc lưu giữ file. Nếu các file có sẵn trong máy tính hoặc được ghim vĩnh viễn thì chúng sẽ nằm trong thùng rác sau khi bạn xoá.

 8. Tôi có thể chọn folders để ghim vào máy tính của tôi?
  Bạn có thể ghim file hoặc folder vào máy tính cá nhân bất kỳ khi nào bạn muốn.

 9. Tính năng "Free up Space" có xoá hết file trong Synology Drive?
  Điều này không làm xoá file trong Synology Drive, khi bạn chọn "Free up space" sẽ khiến cho các file đó thành file online và sẽ làm giải phóng dung lượng mà các file đó đã chiếm trước đó.


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)