Được dịch và biên soạn từ nguồn.


Nếu bạn không thể thấy được lựa chọn thay đổi RAID trong thiết bị Synology thì hãy lần lượt kiểm tra các bước sau đây:


Hãy đảm bảo rằng ổ đĩa trong tình trạng bình thường bằng cách vào storage manager vào HDD/SSD để kiểm tra trạng thái của các ổ đĩa.

Nếu có bất kì trạng thái khác được thông báo bạn cần kiểm tra lại xem ổ cứng hoặc thiết bị synology.


Đảm bảo ổ đĩa thêm vào thỏa yêu cầu:


 • Yêu cầu về kích thước ổ đĩa: Ổ đĩa mới phải lớn hơn hoặc bằng ổ đĩa nhỏ nhất trong nhóm lưu trữ.
 • Yêu cầu về loại ổ đĩa:
 • Một nhóm lưu trữ phải bao gồm các ổ đĩa cùng loại. Không thể kết hợp các ổ sau: ổ SATA và SAS, SSD và HDD hoặc ổ gốc 4K và không gốc 4K.
 • SSD M.2 chỉ có thể được sử dụng trong bộ nhớ đệm SSD chứ không phải trong nhóm lưu trữ.

Bạn có thể vào Storage Manager> HDD / SSD để kiểm tra kích thước và loại ổ. Nếu kích thước hoặc kiểu ổ đĩa không đáp ứng yêu cầu, hãy thay thế nó bằng một ổ đĩa phù hợp.


Đảm bảo có đủ số lượng ổ đĩa khả dụng


Nas synology của bạn cần có đủ số lượng ổ đĩa khả dụng để thay đổi nhóm lưu trữ thành loại RAID mong muốn. Ví dụ:


Cần một ổ đĩa bổ sung để thay đổi nhóm lưu trữ RAID 1 bao gồm hai ổ đĩa thành RAID 5


Thông tin chi tiết hơn có thể xem thêm ở bài viết làm sao thay đổi RAID.


Đảm bảo rằng loại RAID hiện tại hỗ trợ cho loại RAID  bạn muốn thay đổi 


Chỉ Basic, RAID 1, RAID 5 và SHR-1 hỗ trợ thay đổi loại RAID 2. Nếu storage pool của bạn không hỗ trợ thay đổi loại RAID, cách giải quyết như sau:


Sao lưu tất cả dữ liệu của bạn.

Đi tới storage manager > Bộ nhớ (đối với DSM 7.0) hoặc Trình quản lý lưu trữ> Nhóm lưu trữ (đối với DSM 6.2) và chọn nhóm lưu trữ bạn muốn xóa.

Nhấp vào Xóa. 3


Tạo storage pool mới. Tham khảo các bài viết trợ giúp cho DSM 7.0  hoặc DSM 6.2 tương ứng.


Tạo một hoặc nhiều volume mới. Tham khảo các bài viết trợ giúp cho DSM 7.0  hoặc DSM 6.2  tương ứng.


Khôi phục dữ liệu đã sao lưu vào vùng lưu trữ và khối lượng mới được tạo. (Hướng dẫn)


Đảm bảo rằng TRẠNG THÁI (status) của loại RAID bạn sắp thay đổi là healthy


Đi tới Storage Mannager > Bộ nhớ (Storage) (đối với DSM 7.0) hoặc Storage Manager > Storage Pool (đối với DSM 6.2) để kiểm tra trạng thái của storage pool.


Nếu storage pool (hoặc volume ) đang xử lý một hoặc nhiều hoạt động, hãy đợi các hoạt động hoàn tất.


Nếu  storage pool (hoặc volume)  đã bị xuống cấp, hãy tham khảo các bài viết trợ giúp cho DSM 7.0DSM 6.2 tương ứng.


Nếu storage pool (hoặc volume ) bị lỗi, hãy tham khảo bài viết này.


Đảm bảo rằng hệ thống của bạn không phải là  high-availability cluster

 


Synology High Availability không hỗ trợ thay đổi RAID. Nếu hệ thống của bạn đang là high-availability cluster, thì có thể thực hiện theo các trường hợp sau:


Trường hợp 1: RAID của storage pool hiện tại của bạn hỗ trợ cho việc thay đổi kiểu RAID


 1. Sao lưu tất cả dữ liệu của bạn (bài viết này).
 2. Đến Synology High Availability để remove high availability cluster.
 3. Tiếp tục quá trình thay đổi RAID của storage pool của bạn. Đối với các bước chi tiết hơn vui lòng xem ở DSM 7.0DSM 6.2 hoặc bài viết RAID là gì? Cơ chế RAID của Synology và thay đổi cấu trúc RAID trên Volume.
 4. Tạo mới high-availability cluster. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập bài viết này.


Trường hợp 2: RAID của storage pool của bạn không hỗ trợ thay đổi RAID


 1. Sao lưu tất cả dữ liệu của bạn (bài viết này).
 2. Đến Synology High Availability để remove high availability cluster.
 3. Di chuyển đến Storage Manager >Storage (cho phiên bản DSM 7.0) hoặc Storage Manager > Storage Pool (cho phiên bản DSM 6.2) và chọn storage pool bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp Remove.
 5. Tạo storage pool mới. Hãy xem qua bài viết DSM 7.0 hoặc DSM 6.2.
 6. Tạo một hoặc nhiều volume mới. Hãy xem qua bài viết  DSM 7.0 hoặc DSM 6.2.
 7. Khôi phục dữ liệu đã sao lưu vào storage pool và volume mới vừa khởi tạo.(Tutorial)
 8. Tạo mới high-availability cluster. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập bài viết này.

Đảm bảo kiểm tra cài đặt RAID Group của bạn


Những cài đặt RAID Group sau ngăn ngừa storage pool thay đổi RAID:


 • Storage pool chỉ hỗ trợ một volume và bao gồm 24 ổ đĩa trong mảng.
 • Storage pool hỗ trợ nhiều volume, có 1 RAID Group, và đã đạt đến số lượng ổ đĩa tối đa được định cấu hình cho một mảng: 6, 12 hoặc 24.
 • Storage pool hỗ trợ đa volume và có nhiều hơn 2 RAID Group.


Nếu những cài đặt RAID Group của bạn phù hợp với những gì nêu trên, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Sao lưu tất cả dữ liệu của bạn (bài viết này).
 2. Di chuyển đến Storage Manager >Storage (cho phiên bản DSM 7.0) hoặc Storage Manager > Storage Pool (cho phiên bản DSM 6.2) và chọn storage pool bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp Remove.
 4. Tạo storage pool mới. Hãy xem qua bài viết DSM 7.0 hoặc DSM 6.2.
 5. Tạo một hoặc nhiều volume mới. Hãy xem qua bài viết  DSM 7.0 hoặc DSM 6.2.
 6. Khôi phục dữ liệu đã sao lưu vào storage pool và volume mới vừa khởi tạo.(Tutorial)


MNS hi vọng qua bài viết này bạn có thể khắc phục được vấn đề của mình.


MNS luôn sẵn lòng hỗ trợ khi bạn gặp sự cố theo thông tin:

 • MNS
 • #87/3 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Saigon 700000
 • support@mns.vn | 0283 811 6606 
 • 089 648 1823 (Mr Bảo) | 090 904 0920 (Mr Trí)