File Services

SMB, AFP, NFS, FTP, Rsync, and WebDAV

Hướng dẫn truy cập NAS Synology bằng WebDAV
Bài viết hướng dẫn sử dụng tính năng WebDAV để kết nối với Synology từ xa trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Bật WebDAV trên NAS Synolo...
Thu, Sep 9, 2021 at 6:55 PM
Hướng dẫn Map Network Drive từ Windows tới Nas Synology
Bài viết này hướng dẫn chia sẻ folder dưới dạng Map Network Drive trên Windows. Điều này cho phép truy cập trực tiếp vào các dữ liệu và folder trên NAS Syno...
Thu, May 18, 2023 at 2:20 PM
Ảnh, nhạc, film trên Synology bị thiếu file và cách khắc phục.
Chắc chắn khi bạn sử dụng Synology NAS để làm nơi lưu trữ Data cá nhân như file làm việc, ứng dụng Multimedia như Nhạc, Phim, Ảnh,... sẽ gặp trường hơp File...
Thu, May 18, 2023 at 2:20 PM
Làm thế nào để map network Synology trên máy window PC?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách map network Drive trên Synology về máy tính Windows. Điều này cho phép bạn có thể truy cập trực tiếp vào ổ đĩa Synology v...
Thu, May 18, 2023 at 2:21 PM
Làm thế nào để truy cập vào Synology bằng Windows XP?
Mặc dù đã phân quyền user đầy đủ trên Synology nhưng các máy tính dùng Windows XP vẫn không thể truy cập được vào NAS nhưng các Windows khác thì vẫn vào bìn...
Thu, May 18, 2023 at 2:21 PM