File Station

File management portal

Làm thế nào để share file trên File Station DSM Synology?
Tính năng Share file trên File Station của Synology giúp người dùng giải quyết đươc rất nhiều vấn đề một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn thử tưởng tượng n...
Thu, May 18, 2023 at 2:22 PM
Làm thế nào để tùy chỉnh địa chỉ mạng trên File Sharing Link?
Bài viết này chia sẻ về cơ chế chia sẻ file trong File Station và hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh địa chỉ mạng của các liên kết chia sẻ file trong File Station...
Thu, May 18, 2023 at 2:22 PM
Làm thế nào để mã hoá Share folder trên Synology?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách mã hoá (Encrypt) và mỡ mã hoá (Decrypt) Share Folder trên File Station Synology. I. Encrypt shared folders ...
Thu, May 18, 2023 at 2:23 PM
Phân quyền đọc ghi cho người dùng Folder và Subfolder
Với việc một thiết bị NAS Synology có thể có nhiều người dùng, với vai trò là người quản lí cho thiết bị ắt hẳn bạn sẽ muốn kiếm soát và phân quyền cho phép...
Thu, May 18, 2023 at 2:23 PM