Synology Drive

Share, sync, and collaborate on data

Vì sao dung lượng của NAS đầy không rõ nguyên nhân?
Một ngày nào đó thiết bị NAS báo đầy dung lượng, nhưng kiểm tra dung lượng thực tế trên thiết bị chỉ thể hiện khoảng 30% so với tổng dung lượng của thiết bị...
Thu, May 18, 2023 at 2:24 PM
Xử lý lỗi "database update failed" trên Synology Drive sau khi update DSM 7.0
Synology đã chính thức ra mắt bản DSM 7.0, vì vậy trong quá trình cập nhật lên phiên bản DSM7.0 này chắc chắn sẽ có phát sinh những lỗi không mong muốn.  ...
Thu, May 18, 2023 at 2:25 PM
Đồng bộ dữ liệu giữa nhiều NAS Synology bằng Synology Drive
Để đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ NAS Synology trung tâm và các thiết bị NAS Synology chi nhánh chúng ta có thể sử dụng phần mềm Synology Drive và trư...
Thu, May 18, 2023 at 2:25 PM
Đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên Synology bằng Drive Client
Synology Drive Server không chỉ là một phần mềm đồng bộ dữ liệu đa nền tảng phức tạp mà nó còn là một phương tiện thông minh để backup dữ liệu cho người dùn...
Thu, May 18, 2023 at 2:25 PM
Xử lý lỗi "No shared folder available to sync" khi tạo task sync trên Synology Drive
Thông báo lỗi "No shared folder available to sync" xuất hiện khi bạn đang cố gắng tạo task sync shared folder trên Synology Drive ShareSync hoặc S...
Thu, May 18, 2023 at 2:26 PM
Hướng dẫn cấu hình Port khi sử dụng 2 Synology chạy Drive Server
Khi bạn sử dụng cùng lúc 2 thiết bị Synology để cài đặt Drive Server thì lúc thiết lập Drive client trên máy tính bất kỳ sẽ gặp trường hợp nhập DDNS của NAS...
Thu, May 18, 2023 at 2:26 PM
Hướng dẫn sử dụng tính năng On-Demand Sync trên Drive Client Synology
Nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ, Synology đã trang bị thêm tính năng On-Demand Sync khi cài đặt Synology Drive Client đồng bộ data từ PC về NAS. Khi tính ...
Thu, May 18, 2023 at 2:27 PM
Một số câu hỏi thông thường về Synology On-demand Sync
Tại sao tôi không thể thấy tính năng On-Demand Sync? Kiểm tra yêu cầu về thiết bị và folder trong phần Yêu cầu cơ bản ở link này và đảm bảo rằng thiết bị c...
Thu, May 18, 2023 at 2:27 PM