Active Back up for Google Workspace

Back up data on Google Workspace

Các bước chuẩn bị Google Workspace để backup
Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để tạo tác vụ Backup trong Active Backup for Google Workspace. Tạo cấu hình Drive SDK API. 1. Đăn...
Thu, May 18, 2023 at 2:29 PM