Active Backup for Microsoft 365

Backup data on Microsoft 365

Làm sao để đăng ký ứng dụng Azure AD cho Active Backup for M365?
Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ứng dụng Azure AD (Azure Active Directory) cho Active Backup for Microsoft Office 365 (dành cho Microsoft...
Thu, May 18, 2023 at 2:29 PM
Tại sao không thể relink các task trước trong Active Backup for Microsoft 365/Google Workspace?
Khi bạn cố gắng relink các task trước đó trên Active Backup for Microsoft 365 hoặc Active Backup for Google Workspace và nhận được thông báo "There are...
Thu, May 18, 2023 at 2:30 PM
Active Backup for M365 thông báo "The Microsoft server is busy. Please try again later". Bạn cần phải làm gì?
Active Backup for Microsoft 365 thông báo "The Microsoft server is busy. Please try again later". Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi ...
Thu, May 18, 2023 at 2:30 PM