Photo Station

Photo management tool for everyone

Hướng dẫn chỉnh sửa quyền cho folder Photo sau khi cài đặt Photo Station
Khi bạn cài đặt ứng dụng Photo Station, hệ thống sẽ tự động tạo một folder chia sẻ có tên là Photo làm folder mặc định cho các ảnh đã tải lên. Album được tạ...
Thu, May 18, 2023 at 2:35 PM