Account & Privilege

DSM users, groups, and privilege settings

Làm thế nào quản lý dịch vụ Microsoft Active Directory trên Synology?
Bài viết này hướng dẫn một cách ngắn gọn về Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS). Bạn sẽ biết cách Join Synology NAS với Domain và cấu hình ph...
Thu, May 18, 2023 at 2:54 PM
Không thể đăng nhập tài khoản DSM. Bạn cần phải làm gì?
Bạn không thể đăng nhập tài khoản DSM và nhận được thông báo lỗi trên màn hình đăng nhập. Thông báo lỗi hiện thị có thể là:  The account or password is in...
Thu, May 18, 2023 at 2:54 PM
Làm cách nào để đăng nhập nếu bạn quên mật khẩu tài khoản quản trị?
Trong quá trình sử dụng thiết bị NAS nếu bạn vô tình quên mật khẩu tài khoản admin không thể đăng nhập thiết bị NAS bạn phải làm thế nào? Bài viết này MNS s...
Thu, May 18, 2023 at 2:54 PM
Làm thế nào để đăng nhập Synology dùng 2 bước xác thực khi bạn bị mất điện thoại
Vấn đề này xảy ra khi bạn thay đổi điện thoại hoặc bị mất và bạn cần phải tắt xác thực hai bước trên Synology account. Tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra...
Thu, May 18, 2023 at 2:55 PM