iSCSI Manager

iSCSI / IP SAN service

Hướng dẫn sử dụng iSCSI trên NAS Synology
Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản về cách tạo LUN và target trên thiết bị NAS Synology. Để tạo LUN và target việc đầu tiên bạn ...
Thu, May 18, 2023 at 2:56 PM
Thick/Thin Proversioning LUN là gì?
Bài viết này MNS sẽ giải thích về Thick Proversioning và Thin Proversioning trong quá trình tạo LUN là gì, sự khác biệt và nên chọn cái nào. Trong quá trì...
Thu, May 18, 2023 at 2:57 PM
Tại sao LUN Thin proversioning chuyển qua Protected hoặc Read-only?
Kể từ DSM 6.2.3 khi các LUN Thin proversioning sẽ chuyển qua chế độ Protected (Hoặc read-only đối với các DSM phiên bản trước) khi dung lượng trống trên LUN...
Thu, May 18, 2023 at 2:57 PM
Delete SAN Manager Synology
Nếu trong trường hợp bạn đang muốn gỡ cài đặt SAN Manager, thì đây là bài viết dành cho bạn. Bước 1: Bạn truy cập vào Control Panel / Task Schedu...
Thu, May 18, 2023 at 2:57 PM