Storage Manager

File system and storage management

Làm cách nào để di chuyển dữ liệu giữa các volume trên Nas?
Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề như trên. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hai hoặc nhiều volume có trên thiết bị Nas Synology để c...
Tue, Jul 13, 2021 at 1:51 PM
Không thể chọn "Repair" DSM phải làm sao?
Trong trường hợp Volume, Storage Pool gặp sự cố do HDD bị hư hỏng cần thay thế ngay lập tức. Nhưng trong trường hợp bạn đã thay thế HDD mới mà lựa chọn Repa...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:33 PM
Nas Synology báo đầy dung lượng, phải làm sao?
Trong quá trình sử dụng Synology bạn nhận thấy Storage Manager của thiết bị thông báo dung lượng lưu trữ tăng cao, thậm chí đầy, dẫn đến tình trạng treo Syn...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:44 PM
Hướng dẫn mở rộng dung lượng SSD Cache trên Synology
SSD Cache có thể không sử dụng vì nó không ảnh hưởng đến hoạt động của NAS Synology, nhưng việc lắp đặt SSD Cache sẽ tăng hiệu suất làm việc của hệ thống tố...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:46 PM
Volume bị Crash? Làm thế nào đây?
Volume bị Degraded, Crash là một trong những sự cố khá nguy hiểm dẫn tới việc mất mát dữ liệu. Chi phí khôi phục data thường rất cao, trường hợp xấu có thể ...
Thu, May 18, 2023 at 2:59 PM
Làm thế nào để sửa lỗi HDD trên Synology và lấy dữ liệu ra ngoài.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được nguyên nhân gây ra lỗi HDD và cách cứu dữ liệu ra bên ngoài. I. Kiểm tra nếu lỗi gây ra từ phần cứng. 1. Đăng nhập ...
Thu, May 18, 2023 at 2:59 PM
Nguyên nhân khiến Volume dữ liệu trên Synology bị Crash
Volume bị Crash sẽ khiến dữ liệu trên Synology dễ bị mất và khó có thể phục hồi.  Tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin. Bài viết này sẽ đưa ra ha...
Thu, May 18, 2023 at 3:00 PM
Làm thế nào để ngăn ngừa Volume data bị Crash trên Synology?
Bài viết này sẽ cung cấp các lý do khiến cho volume bị Crash và đưa ra những phương án phòng ngừa.  Nếu volume của bạn đang bị Crash thì có thể tham khảo li...
Thu, May 18, 2023 at 3:00 PM
Làm thế nào để chẩn đoán tình trạng Bad Sector trên ổ cứng sớm
Volume bị Degraded, Crash là một trong những sự cố khá nguy hiểm dẫn tới việc mất dữ liệu. Chi phí khôi phục data thường rất cao, trường hợp xấu có thể mất ...
Thu, May 18, 2023 at 3:00 PM
Thiết bị báo đầy dung lượng không tìm ra nguyên nhân
Bài viết này MNS sẽ hướng dẫn các bạn tìm nguyên nhân thiết bị báo đầy dung lượng nhưng không tìm ra được dung lượng phát sinh từ đâu. Trong công việc xử ...
Thu, May 18, 2023 at 3:01 PM