Hyper Backup

Back up data on NAS

Backup dữ liệu đến NAS không phải Synology với Hyper Backup
Hyper Backup cung cấp giải pháp Backup dễ dàng và tích hợp các bản sao lưu dữ liệu giúp bạn khôi phục các ứng dụng và cấu hình hệ thống về nhiều thời...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:54 PM