External Access

Remote access to DSM and applications

Hướng dẫn chuyển DDNS giữa các thiết bị Synology
Trong quá trình sử dụng thiết bị Synology, nếu bạn muốn truy cập từ ngoài internet về thiết bị, cách tốt nhất là sử dụng DDNS trên thiê...
Mon, Jul 26, 2021 at 1:55 PM
Các cách External Access (Truy cập từ xa) cho Synology miễn phí và đơn giản cho bạn
Bạn muốn truy cập vào thiết bị NAS khi đi công tác xa? Hoặc bạn đang ở quán cà phê nào đó và muốn truy cập vào giám sát các hoạt động thông qua NAS? Thì Ext...
Thu, May 18, 2023 at 3:06 PM