Network Management

Internet connectivity, network interfaces, and traffic control

Các Port mạng dùng cho DSM trên Synology
Nhiều ứng dụng chạy trên DSM của Synology muốn hoạt động bình thường thì đòi hỏi các port mạng cho các dịch vụ đó cần được Router/Modem cho phép mở. Bài viế...
Thu, May 18, 2023 at 3:06 PM
Làm thế nào để lấy chứng chỉ từ Let's Encript trên Synology?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy chứng chỉ Let's Encript trên Synology. Hoặc bạn có thể theo dõi video phía dưới. I. Trước khi thực hiện: ...
Thu, May 18, 2023 at 3:07 PM