Backup & Restore

Tại sao đặt lịch backup nhưng không hoạt động?
Bạn đã tạo các task backup trong DSM (ví dụ: Local backup, network backup, Time Backup) không chạy theo lịch trình hoặc không thể thêm vào danh sách đợi bac...
Thu, May 18, 2023 at 2:31 PM
So sánh các phương pháp migrating (di chuyển dữ liệu) cho thiết bị Synology
Bạn là một người đã biết hoặc nghe nói về Migrating là gì? Và bạn phân vân với việc chọn lựa một trong 3 phương pháp migrating dữ liệu thì bài viết này dành...
Thu, May 18, 2023 at 2:31 PM